Сүхбаатарын Батболд Batbold Sukhbaatar

RSS Feed Facebook Twitter YouTube Wikipedia

Бизнесийн орчны шинэтгэлийн зөвлөл хуралдав

Нийтэлсэн: - 2010/01/22 20:59 - Мэдээ, мэдээлэл , Мэдээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд “Бизнесийн орчны шинэтгэтгэлийн жил”-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг удирдав. Ерөнхий сайд Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хандаж “… энэ ажлыг уриа лозун болгохгүйн төлөө анхааран идэвх зүтгэл гаргаж бодитой, үр дүнтэй ажил хэрэг болгох хэрэгтэй юм. Бизнесийн орчныг тогтвортой, ойлгомжтой болгох, иргэд, аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэхийн тулд хүлээж суудаг биш, үйл ажиллагаанд шууд оролцдог, хяналт тавьдаг, тийм боломжийг хангасан орчныг бүрдүүлэх ёстой.

Үүний тулд тодорхой  хууль, дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарах нь мэдээж бөгөөд энэ чиглэлээр эрх бүхий байгууллагууд богино хугацаанд оновчтой шийдвэр гаргах шаардлагатай” хэмээн онцлов. Төлөвлөгөөний төсөл нь Дэлхийн банкнаас жил бүр гаргадаг “Бизнес эрхлэх нь” тайланд суурилсан бөгөөд Монгол Улсын бизнесийн орчинд тулгамдаж байгаа үндсэн асуудлуудыг “Бизнес эхлүүлэх”-ээс “Бизнес хаах” хүртэл 10 тулгуур үзүүлэлт, үе шат бүрээр нь тодорхойлон авах арга хэмжээг нарийвчлан тусгажээ.

Төлөвлөгөө хэрэгжсэнээр:
•    Бизнес эрхлэх хууль, эрх зүйн нөхцөл сайжирч, санхүүжилтийн шинэ боломж бололцоог бий болгон, санхүүгийн эрсдэл зардлыг бууруулна.
•    Бизнес эрхлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчилснөөр бизнес эрхлэгчдийн цаг хугацааг хэмнэж, бизнесийн үйл ажиллагааны үргүй зардал, эрсдлийг бууруулна.
•    Бизнес эрхлэх боломж өргөжсөнөөр, зах зээлд шинээр орж ирэх компанийн тоо нэмэгдэж бизнесийн эрүүл, шударга өрсөлдөөн бий болно.
•    Одоо байгаа бизнесийн байгууллагуудын хувьд зах зээлээ өргөжүүлэн, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх боломж бүрдэж ажлын байрны тоо нэмэгдэнэ хэмээн үзэж байгаа юм

Prime Minister S.Batbold

УИХ-ын гишүүн С.Батболд иргэд, сонгогч та бүхэнтэй тогтмол холбоотой ажиллаж, таны санал бодлыг өөрийн үйл ажиллагаанд тусгаж, харилцан мэдээлэл солилцож ажил­лахыг чухалчилж байна.

Бусад цахим хуудсууд

Шинэчлэлийг мэйлээр авах